Explorare resurse minerale subterane

 • foraje pentru studii
  geotehnice, geologice si hidrogeologice cu recoltare de probe
 • exploatarea carierelor
  de materiale de constructii prin explozii practicate în gauri de foraj
 • explorarea si exploatarea resurselor acvifere
  subterane cuprinse între 25-250 m adâncime prin puturi forate
 • lucrari de asecare
  a zacamintelor de substante minerale prin foraje special echipate
 • reparatii puturi de alimentare cu apa,
  montari si înlocuiri de pompe submersibile
 • cimentari si conservari foraje
  de alimentari cu apa propuse la casare